BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

Brannkrav til

Vi har bred erfaring innen branndokumentasjon for særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt – Nybygg og eksisterende bygg skal ha branndokumentasjon med:

 • Brannteknisk tilstandsrapport
 • Oppdaterte branntegninger
 • FDV og sluttdokumentasjon

Vi kan tilby

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren, innen:

 • Brannteknisk prosjektering
 • Brannteknisk rådgivning
 • Brannteknisk risikoanalyse
 • Utarbeidelse av branndokumentasjon
 • Digitalisering av tegninger
 • Utarbeidelse av branntegninger
 • Utarbeidelse av rømningsplaner
 • Utarbeidelse av orienteringsplaner

Våre arbeidsområder

 • Byggteknikk
  • Offentlige bygg
  • Industri/næringsbygg
  • Bygg
 • Anleggsteknikk
  • Bruer
  • Kaianlegg og havneområder
  • Kulverter, tunnelportaler
  • Transformatorstasjoner
 • Brannstrategi
  • Rømnings- og orienteringsplaner
  • Branntekniske tilstandsrapporter
  • Risikoanalyse
 • Rehabilitering