BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse for alle typer prosjekter, bygninger, anlegg og industri.

Hva gjør vi

Vi bistår i alle typer prosjekter fra planlegging til ferdigstillelse:

 • Planlegging
 • Byggeledelse: Innhenting av tilbud, oppstart av bygg, byggmøter m.m.
 • Prosjektering: Offentlige bygg, kontorbygninger, haller, industri/næringsbygg, boligprosjekter, transformatorstasjoner, småkraftverk m.m.

Vi kan tilby

Vi leverer tjenester innenfor prosjekt- og byggeledelse for alle typer prosjekter, bygninger, anlegg og industri.

 • Prosjektering
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Kalkyler
 • Tilstandsanalyse

Programvare

 • Autodesk Autocad
 • Autodesk Revit Structure, Architecture og Mep
 • 3D Studio Max
 • FEM-design
 • Focus Konstruksjon
 • Focus Anbud
 • Sletten beregningsprogrammer

Våre arbeidsområder

 • Byggteknikk
  • Offentlige bygg
  • Industri/næringsbygg
  • Bygg

 

 • Anleggsteknikk
  • Bruer
  • Kaianlegg og havneområder
  • Kulverter, tunnelportaler

DAGFIN SKAAR AS
 
Østre Strandgt. 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand
Telefon: +47 38 14 45 25

DAGFIN SKAAR AS
 
Østre Strandgt. 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand
Telefon: +47 38 14 45 25