Geoteknikk

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter 

Hva gjør vi

Vi bistår i alle typer prosjekter fra planlegging til ferdigstillelse:

  • Geoteknisk rådgivning i planprosesser
  • Prøvetaking og analyser
  • Geoteknisk prosjektering innenfor alle typer bygg og anlegg
  • Spunt- og peleberegninger

Våre arbeidsområder

  • Geoteknisk prosjektering for alle typer bygg, bruer, kaier og infrastruktur