Geoteknikk

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter 

Hva gjør vi

Vi bistår i alle typer prosjekter fra planlegging til ferdigstillelse:

  • Geoteknisk rådgivning i planprosesser
  • Prøvetaking og analyser
  • Geoteknisk prosjektering innenfor alle typer bygg og anlegg
  • Spunt- og peleberegninger

Våre arbeidsområder

  • Geoteknisk prosjektering for alle typer bygg, bruer, kaier og infrastruktur

DAGFIN SKAAR AS
Østre Strandgt. 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand
Telefon: +47 38 14 45 25

DAGFIN SKAAR AS
Østre Strandgt. 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand
Telefon: +47 38 14 45 25