Miljø

Vi ønsker å være en rådgiver som hjelper kunder å ta miljøriktige og bærekraftige valg

Hva gjør vi

  • Miljøkartlegging av bygninger ved ombygging og riving
  • Miljøsaneringsbeskrivelser
  • Avfallsplaner
  • Utarbeidelse av MOP
  • Rådgivning innen miljøriktig prosjektering
  • Miljøundersøkelser over og under vann
  • Sediment prøver under vann ned til 300 m

Miljøprofil

Dagfin Skaar AS er sertifisert av stiftelsen Miljøfyrtårn og vi tar vårt miljøansvar på alvor. Byggebransjen står for en stor andel av miljø- og klimapåvirkningene vi står ovenfor i dag. Ved å ha fokus på miljø og bærekraft i byggeprosjekter kan man være med å påvirke i positiv retning. Vi ønsker å være en rådgiver som hjelper kunder å ta miljøriktige og bærekraftige valg.