REHABILITERING

Vi prosjekterer rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

Hva gjør vi

Vi prosjekterer rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

 • Skadebefaring/feltundersøkelser
 • Tilstandsrapport med vurdering av skader – omfang og årsak
 • Statiske vurderinger
 • Anbefaling av metode for utbedring
 • Kostnadsvurdering
 • Utarbeidelse av beskrivelse for rehabilitering
 • Oppfølging av byggearbeidene, prosjekt- og byggeledelse
 • Betonganalyse
 • Vi utfører testing av betongprøver i eget betonglaboratorium.

Vi vurderer betongskader på:

 • Bruer og kaianlegg
 • Fasader
 • Balkonger/terrasser
 • Garasjeanlegg
 • Svømmehaller
 • Parkeringsanlegg
 • Inspeksjon
 • Tilstandskontroll
 • Rådgivning

Erfaring

Betongrehabilitering er ett av våre spesialområder hvor vi har lang erfaring i rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

Våre arbeidsområder

 • Byggteknikk
  • Offentlige bygg
  • Industri/næringsbygg
  • Bygg

 

 • Anleggsteknikk
  • Bruer
  • Kaianlegg og havneområder
  • Kulverter, tunnelportaler
  • Transformatorstasjoner