UNDERVANNSINSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

Hva gjør vi

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann. Eksempel på oppdrag:

 • Bruer
 • Kaier/brygger
 • Lukeanlegg
 • Undervannstunneler
 • Utslippsledninger
 • Miljøundersøkelser
 • Bunnprøver/undersøkelser

Utstyr

I tillegg til Ingeniører med dykkersertifikat for ervervsmessig dykking benytter vi oss av en av verdens mest avanserte ROVer for inspeksjon (MSS Defender fra VideoRay). Vår ROV har en dybdekapasitet på 2000 m

og er blant annet utstyrt med:

 • Høyoppløselig HD kamera
 • Posisjoneringsutstyr
 • Tritech bildesonar
 • Tritech scanning sonar
 • Manipulator med div. utstyr
 • Diverse utstyr for prøvetaking

Erfaring

Vi har mange års erfaring med spesialkompetanse innen undervannsinspeksjoner av marine konstruksjoner. Godkjente dykkere i henhold til arbeidstilsynets regler.

Vi samarbeider tett med Marine Tech, og har full tilgang til deres utstyrspark.

Våre arbeidsområder

 • Byggteknikk
  • Offentlige bygg
  • Industri/næringsbygg
  • Bygg
 • Anleggsteknikk
  • Bruer
  • Kaianlegg og havneområder