UNDERVANNSINSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

Hva gjør vi

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann. Eksempel på oppdrag:

 • Bruer
 • Kaier/brygger
 • Lukeanlegg
 • Undervannstunneler
 • Utslippsledninger
 • Miljøundersøkelser
 • Bunnprøver/undersøkelser

Utstyr

I tillegg til ingeniører med dykkersertifikat for ervervsmessig dykking, benytter vi oss av en av verdens mest avanserte fjernstyrte micro ROV´er, med mulighet for:

 • Opptak av høykvalitetsvideo
 • Tilkopling av sonar
 • Posisjoneringsutstyr
 • Gripearm
 • Samt diverse utstyr for prøvetaking

Erfaring

Vi har mange års erfaring med spesialkompetanse innen undervannsinspeksjoner av marine konstruksjoner. Godkjente dykkere i henhold til arbeidstilsynets regler.

Vi samarbeider tett med Marine Tech, og har full tilgang til deres utstyrspark.

Våre arbeidsområder

 • Byggteknikk
  • Offentlige bygg
  • Industri/næringsbygg
  • Bygg
 • Anleggsteknikk
  • Bruer
  • Kaianlegg og havneområder

DAGFIN SKAAR AS
Østre Strandgt. 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand

DAGFIN SKAAR AS
Østre Strandgt. 80, 4608 Kristiansand
Postadresse: Postboks 2523, 4678 Kristiansand
Telefon: +47 38 14 45 25