BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer prosjekteringstjenester og byggeledelse for alle typer prosjekter, bygninger, anlegg og industri.

REHABILITERING

Vi prosjekterer rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

MILJØ

Vi ønsker å være en rådgiver som hjelper kunder å ta miljøriktige og bærekraftige valg.

BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

UNDERVANNSINSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

UAVHENGIG KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av flere fagfelt innen bygg og anlegg.

GEOTEKNIKK

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter.

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer prosjekteringstjenester og byggeledelse for alle typer prosjekter, bygninger, anlegg og industri.

REHABILITERING

Vi prosjekterer rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

MILJØ

Vi ønsker å være en rådgiver som hjelper kunder å ta miljøriktige og bærekraftige valg.

BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

UNDERVANNSINSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

UAVHENGIG KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av flere fagfelt innen bygg og anlegg.

GEOTEKNIKK

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter

Dagfin Skaar AS ble etablert august 2000 og er et rådgivende ingeniørfirma innen bygg- og anleggsteknikk. Medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Med nærmere 30 medarbeidere og over 40 års erfaring påtar vi oss oppdrag innen bygge- og anleggsteknikk, prosjekt- og byggeledelse, undervannsinspeksjoner, tilstandsanalyser, rehabilitering av bygningskonstruksjoner, brannprosjektering, radonmåling og geoteknikk.

 

Vi er en uavhengig og tillitvekkende samarbeidspartner med mange faste kunder og har prosjekter over hele landet, men med hovedvekten i sør.

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vi leverer prosjekteringstjenester og byggeledelse for alle typer prosjekter, bygninger, anlegg og industri.

REHABILITERING

Vi prosjekterer rehabilitering av alle typer bygg og anlegg.

MILJØ

Vi ønsker å være en rådgiver som hjelper kunder å ta miljøriktige og bærekraftige valg.

BRANNRÅDGIVNING

Vurdering av branntekniske problemstillinger for å finne løsninger og kostnadsbesparende tiltak for byggherren.

UNDERVANNS-INSPEKSJONER

Vi foretar inspeksjon og tilstandskontroller både over og under vann.

UAVHENGIG KONTROLL

Vi utfører uavhengig kontroll av flere fagfelt innen bygg og anlegg.

GEOTEKNIKK

Vi leverer Geoteknisk prosjektering for alle typer prosjekter.

Referanser

Prosjekt Type prosjekt Funksjon Tiltakshaver / referanse
Kvinesdal Kraftstasjon Rehabilitering av rørgate Byggeledelse Agder Energi Vannkraft
Kvævebekken kraftstasjon Prosjektering minikraftverk Prosjektering
konstruksjon
Bekk og Strøm AS
Kvinesdal Kraftstasjon Kontrollberegninger
forankringsklosser for rørgate
Prosjektering Agder Energi Vannkraft
Kvinesdal Kraftstasjon Tilstandsvurdering rørgate Prosjektering Agder Energi Produksjon
Dam Vittingfoss Midlertidig fangdam Prosjektering Kruse Smith AS
Skjerka trafo Ny transformatorstasjon Prosjektering Eco-Bygg AS / Agder
Energi
Grimstad trafo vest Trafo og GIS bygg Prosjektering Agder Energi Produksjon
Nomeland Kraftstasjon Rehabilitering
betongkonstruksjoner og bygg
Byggeledelse Agder Energi Produksjon
Iveland Kraftstasjon Rehabilitering svingekammer Byggeledelse Agder Energi Produksjon
Berlifoss kraftverk Tilbygg for ny trafo Prosjektering RIB Agder Energi AS
Evenstad Kraftstasjon Diverse ombygging Prosjektering Agder Energi Produksjon
Augland trafo Ny trafostasjon Prosjektering RIB Agder Energi Nett
Hannevika trafo Ny trafostasjon Prosjektering RIB Agder Energi Produksjon
Mandal trafo Nytt bygg for jordspoler Prosjektering RIB Agder Energi Nett
Hannevika trafo Ny trafostasjon Prosjektering Agder Energi Produksjon
Finså kraftverk Bjelkestengsel/betongpropp Prosjektering Agder Energi Produksjon
Tryland Kraftstasjon Utbygging med ny turbin og rørgate Prosjektering RIB Agder Energi AS
Hunsfoss kraftstasjon Utbygging av kraftstasjon, bygningsmessige arbeider Prosjektering RIB Agder Energi AS
Dam Hunsfoss Tilstandsvurdering vannside Prosjektering Agder Energi Produksjon
Mikrikraftverk Vatnestrøm Nytt mikrokraftverk Prosjektering
betongkonstruksjoner
VEF AS

Prosjekt Størrelse / omfang Funksjon Tiltakshaver / referanse
Odderøyveien 80 og 85 Fasaderehabilitering av forlegningsbygning og offisersbygning ved gamle Odderøya militærområde Prosjektering RIB Kristiansand kommune
Ekserserhuset Fasaderehabilitering av Ekserserhuset på Odderøya. Bevaringsverdig bygg Prosjektering RIB Kristiansand kommune
Christiansholm festning Etablering av nytt heis- og trapperom samt rehabilitering av «slavebrakke» Prosjektering RIB Kristiansand kommune
Kai Kolsdalen Rehabilitering av kai for Circle K. Rehabilitering av 2 utstikkskaier Prosjektering RIB Circle K
Justisbygget i Kristiansand (Tinghuset) Fasaderehabilitering av betongbygg. Ca. 3000 m2 fasader Prosjektering RIB Statsbygg
Grimstad Bibliotek Nytt Bibliotek for Grimstad kommune Prosjektering RIB og RIBr AF Gruppen AS
Iveland Bygdeheim Ombygging og tilbygg sykehjem Prosjektering RIB og RIBr BRG Entreprenør AS
Nødboliger Midtheia Nye nødboliger Prosjektering RIB og RIBr BRG Entreprenør AS
Rosselandsveien 47 Omsorgsboliger Prosjektering RIB og RIBr BRG Entreprenør AS
Lindesnes ungdomsskole Ca. 18 mill - Rehabilitering ungdomsskole Prosjektering RIB og RIBr Lindesnes kommune
Lindesnes ungdomsskole Rehabilitering og gjenoppbygging
av gymsal etter brann
Prosjektering RIB og RIBr Lindesnes kommune
Mandal Videregående Skole 230 mill - 6300 m2 nybygg, 600 m2 ombygging Prosjektering RIB Vest-Agder
Fylkeskommune - Roald
Torkildsen
Kyrkebygd Skule Ca. 700 m2 - Tilbygg
klasseromsfløy
Prosjektering RIB Kruse Smith AS - Magne
Tveite
Roligheden barnehage 50 mill - Nybygg barnehage og flerbrukshall Prosjektering RIB Kristiansand kommune -
Morten Stensrud
Greipstad menighetshus Ca. 900 m2 - Menighetshus og forsamlingslokale Prosjektering RIB Bethel
Landvik Skole Ca. 950 m2 - Tillbygg Prosjektering RIB Kaspar Strømme AS - Jens
Kaspar Strømme
Furukollen Barnehage 30 mill. - Nybygg
Barnehage
Prosjektering RIB Fire Årstider - Hilde
Sundstøl
Donnhuset Barnehage 20 mill. - Nybygg
Barnehage
Prosjektering RIB Kristiansand kommune
Karl Johan Minne skole Ombygging / rehabilitering
Skolebygg
Prosjektering RIB Kristiansand kommune -
Håvard Harildstad
Grim skole Ombygging / rehabilitering
Skolebygg
Prosjektering RIB Kristiansand kommune -
Håvard Harildstad
Lillesand Ungdomskole 70 mill. - Nybygg skolebygg med idrettshall Prosjektering RIB Lillesand kommune
Oslo Misjonskirke 2850 m2 - Ny kirke Prosjektering RIB Oslo Misjonskirke
Sørlandsparken Barnehage 25 mill. - Nybygg
Barnehage
Prosjektering RIB Fire Årstider - Hilde
Sundstøl
HIA (UIA) Ny høyskole på Gimle Byggeledelse og div.
oppfølging
HIA / UIA - Gunder
Gundersen
Grimstad hotell Ca. 2000 m2 - Nybygg med tunnel i fjell Prosjektering RIB Grimstad hotell (privat)
Dovreheimen Sykehjem 3300 m2. - Nybygg Prosjektering RIB Lillesand kommune
Songdalen Ungdomskole 50 mill. - Nybygg og ombygging Prosjekteringsledelse
(Pgl)
Songdalen kommune
Skarpengland skole 20 mill. - Nybygg og ombygging Byggledelse Vennesla kommune
Hånes kirke Ca. 500 m2 - Utvidelse påbygg Prosjektering RIB Kristiansand Kirkelige fellesråd
Hornnes Barneskule Prosjektering RIB Evje og Hornnes
Kommune - Kåre Tjessem
Samkom Skole 23 mill. - Nybygg og ombygging m/ ny gymn.sal Prosjektledelse
Byggeledelse/Bygn.tekn.prosjektering
Vennesla kommune - Alf
T. Neset
Vennesla Ungdomsskole 24 mill. - Nybygg og ombygging Byggeledelse Vennesla kommune
Fylkeshuset i Vest Agder 120 mill. - Ca. 21000 m2
Nybygg og ombygging
Prosjektering RIB Vest Agder Fylkeskom.,
Fylkesmannen med flere.
Skarpengland Skole 10 mill. - Nybygg og ombygging Byggledelse og bygn.tekn.prosjektering Vennesla kommune
5 Barneskoler
(Ve, Hånes, Vardåsen,
Åsane, Mosby)
Tilbygg/Ombygging Prosj.ledelse (PGL) og
bygn.tekn.prosjektering
Kristiansand kommune
Prestheia Skole 35 mill. - Nybygg Bygningsteknisk prosj. NCC-Bygg
Mandal videregående
Lindesnes Ungdomsskole
Nyplass barneskole
Vanse Ungdomsskole
Borhaug skole
Vanse barneskole
Nybygg/ombygging
Nybygg/ombygging
Nybygg/ombygging
Nybygg, 4000 m2
Nybygg, 800 m2
Utvidelse
Bygn.tekn.prosjektering
Bygn.tekn.prosjektering
Bygn.tekn.prosjektering
Bygn.tekn.prosjektering
Bygn.tekn.prosjektering
Bygn.tekn.prosjektering
Vest-Agder Fylke
Lindesnes kommune
Lindesnes kommune
Farsund kommune
Farsund kommune
Farsund kommune

Prosjekt Type prosjekt Funksjon Tiltakshaver / referanser
Noah Outdoor Nytt kontor og lagerbygg 6000 m2 Prosjektering RIB Agder Energi AS
Marnar Bruk Nytt kontor- og produksjonslokaler 3900 m2 Prosjektering RIB Marnar Bruk AS
TT-Anlegg AS Nytt kontor og verkstedsbygg 4000 m2 Prosjektering RIB TT-Næringsbygg AS
Havnelager Kongsgård/Vige Havnelager 3200 m2 Prosjektering RIB Kristiansand Havn
Bauer Energi AS Nytt kontor og lager Prosjektering RIB LAM Eiendom AS
Jens Knutsen Mek. Verksted Nytt kontor og verkstedsbygg Prosjektering RIB Jens Knutsen Eiendom AS
Netthandelen Nytt kontor og lagerbygg Prosjektering RIB Kjetså Eiendom AS
Home Design Kontor og lagerbygg 20 000 m2 Prosjektering RIB Kjetså Eiendom AS

Prosjekt Størrelse / omfang Funksjon Tiltakshaver / referanse
Ståltroll Nybygg – Produksjonshall og kontorer
Totalt bruttoareal: 5600 m2
Prosjektering RIBr LH Eiendom Larvik AS
Moltestien 2-6 Nybygg – Leiligheter med parkeringskjeller
Totalt bruttoareal: 2629 m2
Prosjektering RIBr Moltestien
Panorama AS
Marnar bruk Nybygg – Produksjonshall
Totalt bruttoareal: 1320 m2
Prosjektering RIBr Kruse Smith AS
Metalco Nybygg – Industribygg
Totalt bruttoareal: 951 m2
Prosjektering RIBr Bjørn Bjorvand
Storgata 2 Nybygg – Nytt tilbygg, salgs- og kontorlokaler
Totalt bruttoareal: 5211 m2
Prosjektering RIBr Lillesand Eiendom AS
Vik park Nybygg – Leiligheter
Totalt bruttoareal: 2166 m2
Prosjektering RIBr Vik Park Eiendom AS
Hunsfossvegen Rehabilitering – Nye balkonger Prosjektering RIBr VEF Entreprenør AS
Kvartal 16 Nybygg – 21 leiligheter med parkeringskjeller på Ca. 1000 m2
Totalt bruttoareal: 3354 m2
Prosjektering RIBr Ånund Lunde AS
Netthandelen Nybygg – Lager
Totalt bruttoareal: 5307 m2
Prosjektering RIBr Verdal og Trysnes AS
Sjøstjerne barnehage Nybygg – Barnehage
Totalt bruttoareal: 203 m2
Prosjektering RIBr BRG
Hall 4B Nybygg – Industrihall
Totalt bruttoareal: 2263 m2
Prosjektering RIBr Andøya Industripark
Åkle Nybygg – Leiligheter og butikklokaler
Totalt bruttoareal: 1559 m2
Prosjektering RIBr Byggmester Dovland AS
Spar Holum Ombygging – Butikklokaler
Totalt bruttoareal: 661 m2
Prosjektering RIBr Alt i bygg
Kaldvell barnehage Nybygg – Barnehage
Totalt bruttoareal: 1142 m2
Prosjektering RIBr Byggmester Flaa AS
Vigvoll terrasse Ombygging – Leilighetsblokker
Totalt bruttoareal: ca. 9000 m2
Prosjektering RIBr POI AS
Vågsbygd Bil Ombygging – Bilverksted og kontor
Totalt bruttoareal: 2538 m2
Prosjektering RIBr Vågsbygd Bil
Villa Veikant Nybygg – Leiligheter
Totalt bruttoareal: 1221 m2
Prosjektering RIBr Gustav Olsen AS
Forus Nybygg - Industribygg og kontor
Totalt bruttoareal: 2232 m2
Prosjektering RIBr GS Eiendom AS
Skjerka trafostasjon Nybygg – Trafostasjon
Totalt bruttoareal:
– Stasjonsbygget: 276 m2
– Trafo: 123 m2
Prosjektering RIBr Kruse Smith AS
Barstølveien 22F Nybygg – Butikk og lagerlokale
Totalt bruttoareal: Ca. 2550 m2
Prosjektering RIBr Verdal og Trysnes AS
Vianor Tilbygg – Dekkbutikk
Totalt bruttoareal: 1420 m2
Prosjektering RIBr Kaspar Strømme AS

Prosjekt Type prosjekt Funksjon Tiltakshaver / referanser
E18 Arendal-Tvedestrand Veiprosjekt inklusive 27 bruer 3. parts kontroll av reis før støp Kruse Smith Anlegg AS
Bru Vestfossen-Vigeland Bruk Ett spenns bjelkebru Spenn 25m Prosjektering konstruksjon Kruse Smith Anlegg AS
Bru Vestfossen - Vigeland Ett spenns bjelkebru Spenn 25 m Prosjektering konstruksjon Kruse Smith Anlegg AS
Tollekleiv Bru Ett spenns bjelkebru Spenn 12,5 m Prosjektering konstruksjon Fjellestad og Heggeland
Åsveien Bru Ett spenn bjelkebru 20 m spenn Prosjektering konstruksjon Vennesla kommune
Bru Refsland - Lund
kommune
Ett spenns platebru 8 m spenn Prosjektering konstruksjon Jernbaneverket
Lauvåsen boligfelt Kulvert for undergang gs-veg Prosjektering konstruksjon Randesund
Tomteutvikling AS
FV337 - Brokke Utvidelse bekkekulvert Prosjektering konstruksjon Statens Vegvesen
Gang og sykkelbru -
Storelva
Ett spenns elementbru 13 m spenn - PLA elementer Prosjektering konstruksjon Øksnes kommune
Tveite Bru Bjelkebru 16 m spenn Prosjektering konstruksjon Vennesla Kommune
FV337 - Brokke - Hylestad Utvidelse bekkekulvert Prosjektering konstruksjon Statens Vegvesen
E39 - Rosseland - Tangvall Konstruksjon - Kulverter (8 stk) Prosjektering konstruksjon Statens Vegvesen
Kai 5 Kongsgårdbukta 90 m Betongkai Uavhengig kontroll Kristiansand Havn
Kai Lundevågen- Farsund 70 m Betongkai Prosjektering Farsund
Fortøyningsselskap AS
Kristiansand Havn, Kai 9 og 20 Undervannsinspeksjon og prosjektering rehabilitering Prosjektering Kristiansand Havn KF
Storeli - Hemsedal Bru 2 spenns platebru 26 m Prosjektering konstruksjon Tinden Eiendom AS
Utdyping Vestre Kai -
Xstrata AS
Utdyping langs kai Prosjektering og byggeledelse Xstrata Nikkelverk AS
Listahavna 3. byggetrinn 110 m liggekai Prosjektering og
byggeledelse
Farsund Havnevesen
Bjørnestadvann Bru Elementbru 12 m spenn Prosjektering konstruksjon Agder Energi
Verftet Ny Hellesund Kai- og bryggeanlegg 110m Prosjektering PK Entreprenør AS
Ronsbukta Småbåthavn Ny smabåthavn - Ca. 400 båter Byggeledelse Kristiansand kommune
Mjåvann Bru - Nr.10-1551 Prosjektering av bru over E39 Prosjektering konstruksjon AF-Anlegg
Bakke Bru - FV946 Tilstandanalyse med
reparasjonsforslag
Spesialinspeksjon Statens Vegvesen
Hallandsfoss Bru - Nr.10-
0280
Tilstandanalyse med
reparasjonsforslag
Spesialinspeksjon Statens Vegvesen
Lundevann Bru - Nr.09-0697 Tilstandanalyse med
reparasjonsforslag
Spesialinspeksjon Statens Vegvesen
Skjærnøysund Bru - Nr.10-0467 Tilstandanalyse med
reparasjonsforslag
Spesialinspeksjon Statens Vegvesen
Grim Rørkulvert - RV9 Tilstandanalyse med
reparasjonsforslag
Spesialinspeksjon Statens Vegvesen
Kai Langenes-Søgne 60 m betongkai -Rehabilitering Prosjektering og byggeledelse Søgne Kommune
Ronsbukta Småbåthavn Ny smabåthavn - Ca. 400 båter Byggeledelse Kristiansand kommune
Kai Elkem Kristiansand Rehabilitering kai
Høllen Brygge 150 m spuntveggskai -
Rehabilitering
Prosjektering og
byggeledelse
Søgne kommune
Listahavna 2. byggetrinn Liggekai 50 m Prosjektering og
byggeledelse
Farsund Havnevesen
Hånes Småbåthavn Småbåthavn inkl. Service kai Prosjektering ViaNova Kristiansand
Listahavna 1. byggetrinn 70 m kai - 35 m liggekai og 35 m utrustningskai Prosjektering og
byggeledelse
Farsund Havnevesen
Kvås Bru - RV43 Rehabilitering Prosjektering rehabilitering Statens Vegvesen
Hølebukta bru - Bru nr.10-1391 Bru fylkesvei 401 Prosjektering rehabilitering Kruse Smith AS
Spangreid bru - Bru nr.10-1390 Bru riksvei 460 Prosjektering rehabilitering Kruse Smith AS

ANSATTE

Øyvind Skaar

Øyvind Skaar

Daglig leder / Rådgivende ingeniør (MRIF)

Robert Stenersen McShane

Robert Stenersen McShane

Avdelingsleder Bygg (MRIF)

Bjørn Erik Henriksen

Bjørn Erik Henriksen

Avdelingsleder Brannteknikk / Branningeniør

Morten Tveit

Morten Tveit

Sivilingeniør / Geotekniker (MRIF)

Dagfin Skaar

Dagfin Skaar

Rådgivende ingeniør (MRIF)

Marianne Skaar

Marianne Skaar

Administrasjon / Regnskap

Svein Erik Marum

Svein Erik Marum

Sivilingeniør (MRIF)

Eirin Reinskou

Eirin Reinskou

Prosjektleder / Sivilingeniør (MRIF)

Asbjørn Kallhovd

Asbjørn Kallhovd

Sivilingeniør / Brannavd.

Martin Malo

Martin Malo

Sivilingeniør

Thomas Norheim

Thomas Norheim

Sivilingeniør

Marius Ramselien

Marius Ramselien

Sivilingeniør

Amalie Aamodt

Amalie Aamodt

Sivilingeniør

Jan-Rune Johansen

Jan-Rune Johansen

Branningeniør

Nina Fosse

Nina Fosse

BIM-koordinator / Teknisk tegner

Randi Mellingsæter

Randi Mellingsæter

Teknisk tegner

Rolf Kristian Nilssen

Rolf Kristian Nilssen

Teknisk tegner

Trond Kvalbein

Trond Kvalbein

Teknisk tegner

Anita Ommundsen

Anita Ommundsen

Ingeniør / Arkitekt

Jan Henrik Bentsen

Jan Henrik Bentsen

Ingeniør / Dykking / ROV

Jan Hartvoll

Jan Hartvoll

Ingeniør / Betongrehabilitering

Tor-Egil Indahl

Tor-Egil Indahl

Ingeniør

Erich Esdar

Erich Esdar

Ingeniør

Kjetil Tjomsland

Kjetil Tjomsland

Ingeniør

Caroline Lian

Caroline Lian

Ingeniør

Ingvar Tautra

Ingvar Tautra

Ingeniør

Kjetil Andresen

Kjetil Andresen

Ingeniør

Lars Haugan

Lars Haugan

Ingeniør